IMGP5267 bussen ansulex 13138803_1717354051860898_172577657139936773_n (1) brandlarm_utrymningslarm_brand image1 IMG_3535 13256002_1722602818002688_7766871124780532379_n

ANSULEX - Släcksystem för restaurangkök
Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand.

FORREX - Släcksystem för fordon
Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand.

BRANDLARM
En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja brandsläckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i brandskyddet.

kommande utbildningar

Ladda ner vår aktuella Produktkatalog

Följ vårt arbete på facebook

Historia

Norrlands Brand AB grundades år 1956 och är idag ett serviceföretag som tillhandahåller allt inom brandskydd och första hjälpen.
Vi utgår från Östersund där vi har vår butik, lager, verkstad och kontor. Över 60års verkan har resulterat att vi har ett kundnät som sträcker sig genom hela Jämtland/Härjedalen.
Vi utför översyn och underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar enligt försäkrings och myndighetskrav.
Vi är idag  8 anställda som ser till att våra kunder får en trygg och brandsäker verksamhet.
Vår affärsidé är att förebygga brand- och personskador. Detta genom att leverera ett komplett sortiment produkter samt utföra service och underhåll för att skapa ett effektivt brandskydd.

Norrlands Brand AB
- rätt brandskydd sedan 1956!