loading...

ANSULEX - Släcksystem för restaurangkök
Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand.

FORREX - Släcksystem för fordon
Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand.

BRANDLARM
En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja brandsläckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i brandskyddet.

kommande utbildningar

Ladda ner vår aktuella Produktkatalog

SBA-Axess - Digitalt Ledningssystem

Tryck här för att läsa mer om detta eller kontakta oss för mer information och pris.

Följ vårt arbete på facebook

SENASTE Nyheter

2016

Adventsljus, knäck och julstämning i all ära. Men julen är också en tid då bostadsbränderna ökar. Levande ljus, glömda spisplattor och torra julgranar är de vanligaste brandorsakerna under december månad.
Så glöm inte spisen på, låt granen få rikligt med vatten och sist men inte minst, glöm inte att släcka era ljus!

Med dessa tips vill Norrlands Brand önska en brandsäker jul och ett gott nytt år!

Läs hela inlägget »

Det är otroligt roligt att se att det är så många intresserade i det arbete vi uför här på Norrlands brand. Men tjänsten som brandskyddstekniker har nu blivit tillsatt. Tack för alla ansökningar samt visat intresse. Vi på Norrlands Brand AB önskar alla sökande lycka till i sitt arbetssökande och en trevlig sommar.

Läs hela inlägget »