produkter

Norrlands Brand AB är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga
brand- och personskador

Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd. Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service. Vi erbjuder därför översyn och underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar. Vi utför också brandskyddsbesiktningar enligt försäkrings och myndighetskrav. Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering och utbildning. Vi vill i samarbete med kunden utveckla brandskyddsarbetet för att göra verksamheten trygg, rädda liv och egendom om olyckan är framme.