Första Hjälpen

Första hjälpen - Vi ser till att du är förberedd
Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett.
När olyckan är ett faktum är det viktigt att första hjälpen-utrustning finns inom räckhåll.
Vi har ett brett sortiment högklassig utrustning från de ledande tillverkarna; första hjälpen-tavlor och -lådor, defibrillatorer,ögonsköljutrustning, brännskadekompresser och ett flertal olika kuddar och väskor för olika användningsområden.
Våra servicetekniker kan kontrollera och komplettera utrustningen i samband med årligt underhåll av brandredskapen.

ADR-väskor
För lastbilar som transporterar farligt gods finns krav på att brandsläckare och annan utrustning ska medföras. Anledningen är att förare ska kunna begränsa effekterna av en eventuell olycka genom 
att till exempel bekämpa brand eller ta hand om spill från ett läckande kolli.
Förutom de två väskor vi säljer ska fordon alltid medföra brandsläckare och stoppkloss. För vissa transporter ska även annan utrustning finnas. Läs vidare om regler och krav på MSBs hemsida.

Defibrillatorer, hjärtstartare
Plötsligt hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därför borde en defibrillator vara lika självklar som en brandsläckare på arbetsplatser och på platser där många människor vistas.
Norrlands Brand erbjuder defibrillatorer från marknadens ledande tillverkare. I vårt sortiment finns alltifrån defibrillatorer för privat bruk till helautomatiska defibrillatorer som ger instruktioner och feedback.

Första hjälpen-kuddar, lådor och väskor
Olyckor inträffar plötsligt och oförutsett. Ofta när man är i nya miljöer och när man är som sämst förberedd. Därför är det viktigt att alltid ha första hjälpen utrustning till hands, även när man är hemifrån eller arbetar mobilt.
Dafo har ett brett sortiment av första hjälpen-väskor, lådor eller kuddar. Storlek och innehåll ska anpassas till risken. För en förskolelärare behövs inte samma utrustning som för en som ensamarbetar i skogen.
I vårt sortiment finns allt från små fickförpackningar till mer kompletta första hjälpen kuddar och utrustning för professionell användare som räddningstjänst, byggföretag m m