loading...

ANSULEX - Släcksystem för restaurangkök
Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand.

FORREX - Släcksystem för fordon
Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand.

BRANDLARM
En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja brandsläckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i brandskyddet.

kommande utbildningar

Ladda ner vår aktuella Produktkatalog

SBA-Axess - Digitalt Ledningssystem

Tryck här för att läsa mer om detta eller kontakta oss för mer information och pris.

Följ vårt arbete på facebook

SENASTE Nyheter

2018 > 05

Idag den 25 maj är dagen, då den nya dataskyddslagen GDPR träder i kraft i hela EU. Denna ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). Norrlands Brand är ett serviceinriktat säkerhetsföretag som erbjuder översyn och underhåll av brandskydd. Vi tillhandahåller allt inom brandskydd och första hjälpen. För att kunna fortsätta med detta så behöver vi förvara namn och telefonnummer till kontaktpersoner på servicestället i vår databas. Vi vill gärna fortsätta med detta - men på dina villkor!

Vill ni inte att vi förvarar uppgifter om dig eller ert företag så kan ni enkelt mejla eller ringa in till oss. Denna möjlighet har alltid funnits och kommer att kvarstå.

Vi vill också informera om att ni kan vara trygga hos oss - vi tillämpar säker hantering av personuppgifter samt att vi har anpassat oss till den nya GDPR-lagstiftningen.

Tryck på "klicka här" för att läsa om GDPR's betydelse och innehåll.

Mvh/ Norrlands Brand AB

Läs hela inlägget »