loading...

ANSULEX - Släcksystem för restaurangkök
Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand.

FORREX - Släcksystem för fordon
Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Med ett rätt dimensionerat släcksystem får du ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand.

BRANDLARM
En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja brandsläckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i brandskyddet.

kommande utbildningar

Ladda ner vår aktuella Produktkatalog

SENASTE Nyheter

2020 > 01

Vi är nu arrangör i Brandfarliga arbeten i sammarbete med Svenska Brandsäkerhetsföretag (SVEBRA) och Sveriges Byggindustrier.

En branschanpassad och modern utbildning
Med de faktiska utförarna av brandfarliga arbeten i fokus och med stöd av medlemsföretag och branschföreningar har SVEBRA och Sveriges Byggindustrier nu tagit fram ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten.

Syftet med den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten är, förutom att skador fortsättningsvis skall hållas på en låg nivå, skapa en modernare och mer branschanpassad modell av utbildning som följer försäkringsbolagens villkor.

Branschanpassad utbildning
- Nytt upplägg ökar förutom grundkunskaperna möjligheten för deltagarna att fördjupa kompetensen för just dennes arbetsplatser.

Större möjlighet till branschpåverkan för intressenter
- Brandfarliga Arbeten är skapad av och för medlemmar i flera branschföreningar och dessa medlemmar äger och utvecklar utbildningen.

Mångfald och utveckling
SVEBRA och Sveriges Byggindustrier ser det som en självklarhet att det ska finnas alternativ på marknaden som i första hand ser till kvalitet, följer de regler och lagar som finns och de försäkringsvillkor som ställs. En utbildning som ständigt utvecklas av och för utföraren är för allas bästa intressen.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten…
… är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier
… ger samma behörighet som Brandskyddsföreningens koncept “Heta arbeten”
… uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren
… följer gällande utbildningsplan
… ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
… certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
… registreras i ID06 kompetensdatabas
… genomförs på en dag (6,5 timmar)
… är branschanpassad
… är branschägt
… är en utbildning som ständigt utvecklas av och för utföraren
… är en kostnadseffektiv utbildning 

Läs hela inlägget »

Cavius brand & inbrottslarm med mobilapp

Vi är återförsäljare åt CAVIUS. Något som vi fastna för i deras sortiment var deras kompletta lösning på säkerhetsystem. Detta trådlösa säkerhetssystem är något som passar för både privatpersoner samt företag.

Systemets huvudenhet är en Gateway/hub som kopplas till ert WiFi i hushållet eller på företaget. Sedan kan ni komplettera med vad ni är behov av. I systemet så finns det rökdetektorer, värmedetektorer, vattendetektor/detekteringsplatta, dörrmagneter samt rörelsedetektorer. Allt detta är ihopkopplat med huvudenheten.
Det huvudenheten gör är att den skickar larm till din mobiltelefon via nätverket till din App. I appen kan du se händelser, dina uppkopplade enheter, batteristatus mm. Detta övervakas och vid fel så erhålls larm i mobiltelefonen.

Får ni ett inbrott, vattenläcka eller en brand så larmar enheten till din app i mobiltelefonen.
Detta ger en väsentlig ökad säkerhet. Grannar eller andra närboende kan kopplas till systemet och få larm när något händer.

Med detektorerna så följer det med utbytbart 5-års batteri.
Det finns ingen abonnemangsavgift på varken appen eller produkten.

Det är 10 års garanti på alla produkter i Cavius sortiment.

Ring eller Maila för mer information eller pris.

Följ vårt arbete på facebook

SBA-Axess - Digitalt Ledningssystem

Tryck här för att läsa mer om detta eller kontakta oss för mer information och pris.