Övriga brandredskap

Övriga brandredskap
För framgångsrik brandbekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning.
Vi har flera utmärkta hjälpmedel som kompletterar det rörliga brandskyddet i utrymmen med speciella brandrisker:
Släckaggregat, effektivt och tillförlitligt 
i stora utrymmen.

Brandvarnare
Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad. Rökspridning och rökfyllnad från moderna inredningsmaterial är mycket snabb. Ofta är atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och brand orsakar skada.
Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand.
Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare på varje våningsplan och i anslutning till varje bostadsdel där personer sover. I en bostad med flera brandvarnare bör varnarna kopplas samman så att samtliga varnare ljuder vid brand.
Idag finns trådlöst sammankopplingsbara varnare vilket förbilligar och underlättar installationen. Brandvarnare åldras och bör bytas ut efter 10 års användning.

Brandfiltar
Med en brandfilt kväver man snabbt och effektivt mindre bränder på vågräta ytor, t ex i kläder, sängar, stekhällar och kokkärl.
Lämpliga användningsområden är t ex kök, laboratorier och vårdinrättningar.
Brandfiltar finns i storlekar från 90 x 120 cm till 180 x 180 cm. Vid risk för brand i kläder skall filten vara minst 120 x 180 cm. I laboratorier, kök och liknande kan en mindre filt användas t.ex. 120 x 120 cm.
Filten är tillverkad i glasfiberväv, som motstår temperaturer på upp till 500o C. Den är förpackad i ett nylonfodral och vid användning drar man med ett enkelt handgrepp i de svarta banden för att får ut filten.
 
Testade och godkända enligt europastandard
Sedan 1997 finns en europastandard för brandfiltar, EN1869. Standarden ställer höga krav på filtens värmetålighet och att den är tät så att brandgaser inte tränger igenom vid användning.
Våra filtar är testade och godkända enligt standarden. För att få spårbarhet är både filt och fodral märkta med batchnummer.

Punktsprinkler
Punktsprinklern är ett effektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre rum och över speciella brandrisker.
Typiska användningsområden är förråd för brandfarlig utrustning, soprum, containrar och andra mindre utrymmen. Den används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.
Punktsprinklern fylls med ABC-pulver ellerForrex släckväska. Den finns i två storlekar med 6 eller 10 kg pulver alternativt 5 eller 10 liter vätska.
Punktsprinklern aktiveras via en sprinklerbulb med aktiveringstemperatur 68oC. Som alternativ kan den förses med bulber för andra aktiveringstemperaturer - 57, 68, 79, 93 eller 141oC.  

Släckaggregat
Vid risk för snabba brandförlopp kan ett släckaggregat vara lämpligt.Jämfört med en brandsläckare ger aggregatet både en effektivare släckinsats och en längre släcktid.
Släckaggregat finns liksom brandsläckare med pulver, skum och koldioxid.
De används framför allt inom industrin vid brandfarliga processer. Ett annat användningsområde är lager, flygplatser, garage och andra platser med risk för större mängder läckande brandfarlig vara.