Utrymning

Snabb och säker utrymning
Om det börjar brinna ska det vara lätt att hitta ut, även i mörker.
Med snabb och enkel vägledning kan du förebygga och planera inför olyckor och vara trygg om något skulle hända.

Dafo projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter dina förutsättningar och behov. Vi ser över allt från skyltar tillnödbelysning och brandsläckare.
Behöver du hjälp med utbildning eller utrymningsövning ordnar vi självklart även det!

Utrymningsplaner
Vid brand, bombhot eller annan fara avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd.
I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare.
Vi utför utrymningsplanering och projekterar utrymningsplaner. Vi ritar planer i många varianter och ofta med kundanpassat utförande.

Utrymningsskyltar
I en nöd- och utrymningssituation är det lätt att bli stressad, tappa orienteringen och i värsta fall gripas av panik. Klara och tydliga utrymningsskyltar minskar risken för förvirring och panik, och spar dyrbar tid.
Utrymningsvägar ska vara markerade med varselskylt. 

Det gäller både ordinarie väg ut och alternativ väg. Skyltar ska också placeras i korridorer och gångstråk för att visa riktningsförändringar eller vägen till en utrymningsdörr.
För att en utrymning skall kunna genomföras snabbt och säkert, även vid strömavbrott, är skyltarna efterlysande. Våra skyltar är tillverkade med aluminiumstrontium som efterlysande kristall. 
Den har en lyskraft mångdubbelt större än den tidigare kristalltypen, zinksulfid.