Brandlarm & branddörrstängning

Brandlarm - Skillnaden mellan trygghet och katastrof kan vara hårfin
En genomtänkt brandskyddsstrategi kan vara just den enkla skillnaden. Allt handlar om smart planering och säkerhetstänkande.

Brandlarm - En viktig del av brandskyddet
En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja brandsläckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i brandskyddet.
Norrlands Brand ställer extremt höga krav på säkerheten. Våra effektiva och moderna brandlarm varnar för rök i ett mycket tidigt skede. Det ger möjlighet till en snabb och säker släckinsats och skyddar på så sätt liv och egendom.
För en bostad är en brandvarnare den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen.

Brandlarm och utrymningslarm
Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen eller släckinsatsen blir och hur stor skada som uppstår. Vid ett tidigt larm kan det räcka med en handbrandsläckare för att släcka och personer hinner utrymma innan risk för personskada uppstår.
En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden.
Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t.ex. enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

Trådlöst brandlarmsystem
WES+ är ett trådlöst, mobilt brand- och utrymningslarm. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer.
Systemet är utvecklat för att erbjuda skydd av t.ex. byggarbetsplatser, tillfälliga boenden och andra miljöer som är i behov av brandlarm - redan innan ett fast brandlarm kan installeras.
WES+ är godkänt och certifierat enligt den europeiska EN54 standarden för brandlarm och CE-märkt.