Heta arbeten Certifikat giltighetstid

Utbildning i Heta arbeten är ett krav för hantverkare som använder sig av verktyg som allstrar värme. Ska du ge ut tillstånd åt en hantverkare så måste även du som tillståndsansvarig inneha certifikat, samt alla som ska agerar brandvakt på tillfälliga arbetsplatser.
Efter utbildning så gäller ditt certifikat i fem år.
Är du osäker på om ditt certifikat utgått eller inte? Klicka på länken och skriv in namn och personnummer.