Arrangör i Brandfarliga Arbeten

Vi är nu arrangör i Brandfarliga arbeten i sammarbete med Svenska Brandsäkerhetsföretag (SVEBRA) och Sveriges Byggindustrier.

En branschanpassad och modern utbildning
Med de faktiska utförarna av brandfarliga arbeten i fokus och med stöd av medlemsföretag och branschföreningar har SVEBRA och Sveriges Byggindustrier nu tagit fram ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta Arbeten.

Syftet med den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten är, förutom att skador fortsättningsvis skall hållas på en låg nivå, skapa en modernare och mer branschanpassad modell av utbildning som följer försäkringsbolagens villkor.

Branschanpassad utbildning
- Nytt upplägg ökar förutom grundkunskaperna möjligheten för deltagarna att fördjupa kompetensen för just dennes arbetsplatser.

Större möjlighet till branschpåverkan för intressenter
- Brandfarliga Arbeten är skapad av och för medlemmar i flera branschföreningar och dessa medlemmar äger och utvecklar utbildningen.

Mångfald och utveckling
SVEBRA och Sveriges Byggindustrier ser det som en självklarhet att det ska finnas alternativ på marknaden som i första hand ser till kvalitet, följer de regler och lagar som finns och de försäkringsvillkor som ställs. En utbildning som ständigt utvecklas av och för utföraren är för allas bästa intressen.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten…
… är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier
… ger samma behörighet som Brandskyddsföreningens koncept “Heta arbeten”
… uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren
… följer gällande utbildningsplan
… ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
… certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
… registreras i ID06 kompetensdatabas
… genomförs på en dag (6,5 timmar)
… är branschanpassad
… är branschägt
… är en utbildning som ständigt utvecklas av och för utföraren
… är en kostnadseffektiv utbildning