AUtomatiska släcksystem

Automatiska släcksystem för punkt- och rumsskydd.
Vi erbjuder ett komplett sortiment av allt ifrån enkla manuella släcksystem till mer avancerade automatiska system för byggnader, fordon och restaurangkök. 

Ansulex - släcksystem för restaurangkök
Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. 
I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler.

Mobil boendesprinkler
Mobil boendesprinkler Q1 är en ny typ av lättinstallerat brandskydd som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. 
Q1 är en tillförlitlig brandskyddslösning för boenden med ett ökat behov av skydd. Den ger ett tryggt och säkert skydd för personer som har ett ökat behov av brandskydd och svårigheter med egenutrymning. Den kräver ingen fast installation och är snabb och enkel att installera.
Systemet består i standardutförande av en släckenhet, en detektor samt en manöverpanel. Släckenhetens hölje är ljusgrått som standard,
men kan erhållas i valfri färg, mönster eller träslag. För utökat skydd eller skydd av flera rum så kan systemet förses med flera oberoende detektorer samt individuellt styrda munstycken.

Släcksystem med vattendimma
Vatten är det vanligaste och i många fall det mest effektiva släckmedlet.
I allmänhet krävs det stora mängder vatten och risken för skador är stora. Inte sällan kan vattenskadorna vara större än brandskadorna efter en lyckad släckinsats.
Därför har släcksystem med vattendimma utvecklats och för speciella applikationer ersatt konventionell sprinkler. Vattenmängden reduceras till bara en tiondel vilket underlättar installationen och minimerar risken för följdskador.

Gassläcksystem för rumsskydd
Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor 
som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd.
I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem. Dafo erbjuder två olika system:
Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.
Novec 1230 står för den absolut senaste utvecklingen bland släckgaser och ingriper kemiskt i brandförloppet.
Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften.
Fördelen med Novec system är att de är mindre utrymmeskrävande och att ingen övertrycksevakuering krävs. Inertgas är billigare än Novec och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.
Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.