Brandförebyggande utrustning

Brandförebyggande utrustning skyddar människor, egendom och miljö.
Att förhindra bränders uppkomst och spridning är tillförlitligt och effektivt även när en lokal är obemannad.
Norrlands Brand är helhetsleverantör inom förebyggande brandskydd och hjälper företag och organisationer över hela länet att skydda sig mot olyckor.
Vi harett komplett sortiment av brandlarm, brandvarnare, släcksystemoch brandtätningsprodukter - allt för ett säkert brandskydd.

Spisvakt
Vid överhettning ljuder larmet i tidigt skede, innan någon skada skett och eldsvåda uppstå. Samtidigt stänger spisvakten strömtillförseln till spisen.
Flamskyddsmedel
Exfire kan praktiskt taget flamskydda alla textilier och porösa material. Impregneringen är åldersbeständig så länge man inte nöter bort den.
Svetsduk
Svetsduk används som skydd mot brandspridning. Den skyddar mot såväl mindre gnistor från sliprondell som direkta flammor.
Sopkärl
Vi har plåtkärl med tätslutande lock på 30, 70, 115 och 160 liter med hjul som tillbehör.